Architectuur

Ontwerp

Met alle kennis en tools krijgt u een geschikt ontwerp.

BIM-symbol

BIM

Gebruik van Building Information Model voor optimale en efficiënte tekenresultaten.

Visualisatie

Nieuwe ontwikkelingen en technologieën zoals Virtual Reality , 3D Printing en renders.

schetsontwerp
SCHETSONTWERP

De wensen, eisen en het budget vormgeven in een esthetisch ontwerp.

Visuele uitwerking door middel van plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes, zorgen voor een maakbaar ontwerp. Bovendien bieden wij de presentaties in 3D aan.

Op verzoek kan het schetsontwerp bij de gemeente worden ingediend, om het te laten toetsen aan het bestemmingsplan en welstand. Hierdoor weet je of het project haalbaar is voor een vergunning.

BOUWTEKENINGEN

Technische uitwerking van het schetsontwerp en getoetst aan de wettelijke regelgeving.

De bouwtekeningen bestaan uit nauwkeurigere uitwerkingen van het gebouw op schaal 1:100.

Naast deze bundel worden voor een bouwvergunning ook constructieberekeningen voor stabiliteit opgevraagd bij een externe studiebureau. Met deze plannenset stap je direct naar de aannemer.

bouwtekeningen
bouwbegeleiding
BEGELEIDING

Krijg professioneel advies en begeleiding bij een renovatie.

Daarnaast kunnen wij ook hulp verlenen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, opmaken van een kostenraming, aanbesteding en begeleiding op de bouwplaats.
Onze Projecten

Moskee Arrahman Breda

Renovatie Jongerenruimte
zie details

Woning VHK

Uitbreiding woning
zie details

Woning AT

Inrichting appartement
zie details